Nuri Çomu Eğitim, Kültür, Manevi Değerlere Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı

Nuri Çomu Eğitim, Kültür, Manevi Değerlere Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin gücüne katkıda bulunmak amacıyla Kasım 2017’de Adana’da kurulmuştur. Bu amaca hizmet etmek için; Türk milletinin ve tüm yurttaşlarının kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, insan haklarına gönül veren, ülkesine karşı sorumluluklarını bilen bireyler ve yurttaşlar yetiştirmek için katkı ve girişimlerde bulunmak vakfın varlık sebebi olarak tanımlanmıştır.

Vakfın Asıl Görev Alanları:

  • İslam dininin emirleri çerçevesinde daha iyi bireyler yetiştirmek,
  • Manevi ilmi değerlerin eğitiminin devamlılığını ve korunmasını sağlamak,
  • Eğitim alanında sosyal sorumluluk projeleri yürütmek,
  • Sağlık, altyapı gibi alanlar da projeler üretmek ve uygulamak,
  • Gıda bankacılığı faaliyetlerini yürütmek

şeklindedir.

Nuri Çomu Eğitim, Kültür, Manevi Değerlere Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı’nın           

         Vizyonu;

Hacı Nuri Çomu ve Çomu ailesinin hayır/hasenat ve sosyal sorumluluk vizyonuyla hayata geçirmiş

olduğu projelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlamak, İslam dininin emirleri ve toplumun

manevi değerleri çerçevesinde daha iyi insan yetiştirmektir.

        Misyonu;

Daha iyi nesiller yetiştirmek, Nuri Çomu ve Çomu  ailesinin eserlerinin nesilden nesile aktarılmasını

sağlamak için halihazırdaki kaynaklarını verimli kullanarak yeni kaynaklar oluşturmak ve bu kaynaklarla

yapıt, altyapı, yerleşke, eğitim, burs, yayın, araç-gereç ihtiyaçlarını karşılamaktır.