Kamuyu Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin ‘Kamuyu Aydınlatma ve Bilgilendirme Politikası’; başta TTK olmak üzere kanuni mevzuat ile belirlenen kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu, ticari sır niteliği dışındaki şirketimizin geçmiş, mevcut ve gelecek beklentilerine ilişkin bilgilerini, profesyonel kadroların katılımıyla teşkil edilen, kurumsal yönetim komitesi marifeti ile açık, şeffaf, adil, zamanında ve eksiksiz olarak ilgili bütün taraflarla, bilgi toplumu kavramının ruhuna uygun olarak paylaşmaktır.