SUNAR Ar-Ge Merkezi, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

SUNAR, 5 Yıllık Büyüme Stratejilerinin Temeline “Ar-Ge” Faaliyetlerini Yerleştirmiştir.

Sunar, Ar-Ge faaliyetleri ile katma değerli ürünlere yönelerek ulusal ve uluslarası pazarlarda daha rekabetçi bir pozisyona ulaşmış olup, ülkemizde ekonomi listelerindeki sıralamalarda her yıl daha üst sıralara yerleşmekte, ihracat miktarını artırarak, döviz girdisi sağlamaktadır.

Mayıs 2018’de kurulan Sunar Ar-Ge Merkezi’nde lisans ve yüksek lisans mezunu kimya ve gıda mühendisleri ile temel bilimlerden mezun araştırmacılar istihdam edilmekte olup, sahip olunan araştırmacı alt yapısı güçlü laboratuvar ve teknik alt yapı ile desteklenmektedir.   Sunar Ar-Ge Merkezi tüm grup şirketlerinin bugün ve gelecekte pazar payını, karlılığını ve marka algısını yükseltmek hedefiyle faaliyetlerine Adana yerleşkesinde devam etmektedir.

Ar-Ge faaliyetlerinin şirket dışı partnerler ile oluşturulan işbirlikleri sayesinde somut çıktılara dönüşebilme ihtimalinin yüksek olduğu bilinci ile, araştırmacılarımız yurt içi ve dışından çeşitli üniversiteler, kamu kurumları ve araştırma enstitüleri ile ortak projeler geliştirmektedir.

Ar-Ge Merkezinde temel bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanısıra ‘değer katan yenilik’ yani inovasyon üretmekteyiz. Bu doğrultuda tamamlanan ve devam etmekte olan TÜBİTAK teşvikli birçok projemiz bulunmaktadır.

SUNAR Ar-Ge Stratejisi: Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek birebir amaca yönelik ürünler üretmek, dahası Türkiye’de olmayan, öncü ve katma değerli yeni ürünler üreterek, ithalat kaynaklı cari açığın yerli üretimle kapatılmasını desteklemektir.

Elita Ar-Ge Stratejisi: İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri ile karlılık odaklı ürün ve iş süreçlerinin geliştirilmesi, müşteri hizmet seviyesinin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılmasıdır.

Elita Ar-Ge, etkin maliyet yapısı ve operasyonel mükemmellik ile kaynaklarını verimli kullanmaktadır. Sürekli gelişimi kendine hedef edinmiştir.

Gıda ve tarım alanındaki faaliyetleri ile bilinen Sunar, son yıllarda bu alanlar dışındaki endüstrilere de hizmet vermek amacıyla da ürün portföyünü sürekli olarak geliştirmektedir.