Gelecek nesillerin de markası

Vizyon Misyon

Vizyon

Küresel hedef pazarlarımızda tercih edilen lider marka olmak.

Misyon

Sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir ürünler sunmak.

 

Sürdürülebilirlik Vizyonu

Gelecek nesillerin yaşanabilir bir dünyada, refah içinde hayatlarını sürdürebilmeleri için; gücümüzü topraktan alarak sürdürülebilir kalkınmayı yaşamak ve yaşatmak. Bu hedefimizi gerçekleştirirken; doğadaki ayak izimizi azaltmak ve toplumsal faydamızı artırmak.