ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Elita Gıda,  2007 yılında ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini almıştır. Müşteri şikayetlerinin ve geri bildirimlerinin önemini ortaya koyan ve müşteri ile olan iletişimi güçlendiren ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayet Yönetim Sistemi ise, Elita Gıda’da  kurulmuş ve 2012 yılında belgelendirilmiştir. Müşteri memnuniyetini her daim ön planda tutan Elita Gıda, toplam kalite bilinci ile en kısa zamanda en doğru işi, tecrübeli ekibi ile 'hatasız' olarak yapmayı ve hammaddeden son ürüne kadar tüm aşamalarda müşteri memnuniyetini sağlamayı ve artırmayı ilke edinmiştir.  Ayrıca, kuruluşumuz, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin gerekliliklerini de yerine getirmektedir; bu sistemlerle ilgili olarak da en kısa süre içinde belgelendirme sürecini tamamlamak istemektedir. Elita Gıda, 2008 yılında Kosher sertifikası, 2010 yılında ise Helal sertifikasını almıştır.

KALİTE YÖNETİM LABORATUVARI

Elita Gıda kalite yönetim laboratuvarı, hem ekipman hem de kalifiye personel donanımı ile, ulusal (TSE) ve uluslar arası (AOCS, AOAC, IOOC, ISO… vb) güncel metotları kullanarak, hammaddeden son ürüne kadar olan süreçte rehberlik görevini yerine getirmekte; kalitenin sürekliliğini sağlamaktadır.

ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME LABORATUVARI (AR-GE)

Artan müşteri ve pazar taleplerini karşılamak, mutlak müşteri memnuniyetini sağlamak ve yeni ürünler üretebilmek amacıyla oluşturulan AR-GE laboratuvarımız,  güçlü altyapımızla birlikte, 'daha mükemmeli bulmak için sürekli araştırma ve geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Bitkisel sıvı yağ sektöründe, müşterilerimizin talep, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılayan ürünlerimizi;

•Özenle seçilmiş güvenilir ve kaliteli hammaddelerden ileri teknoloji ve laboratuvar imkanları ile tarladan sofraya uzanan gıda zinciri boyunca; olası bütün tehlikelerden uzak, sağlıklı ve maksimum kalitede, yasal mevzuatlara uygun,
•Gerekli kaynakların tedariği ile katılımı daima teşvik ederek, çalışanlarımızın desteği ile ekip ruhu ile
•Süreçlerimizi sürekli iyileştirerek, başarılarımızın ve yönetim sistemlerimizin etkinliğinin devamlılığını sağlayarak,
•Zamanında ve en ekonomik şekilde
sunmayı taahhüt ederiz.

 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI
Elita Gıda San. ve Tic. A.Ş. olarak yapmakta olduğumuz tüm işlerde müşterilerimizin memnuniyeti esastır.

Elita Gıda, müşterilerinin tüm talep ve şikayetlerini; objektif, tarafsız, şeffaf, taahhüt edilen zamanda, müşteri odaklı ve müşterilerini tatmin edecek şekilde çözmeyi ilke edinmiştir.

Şikayetleri ele alma prosesimizin, yasal mevzuatlara uygun, tüm müşterilerimiz için erişilebilir, izlenebilir, cevap verebilir, ücretsiz olduğunu ve prosesimizin sürekli iyileştirildiğini taahhüt ederiz. 

Yönetim Sistemleri Politikası'nın anlaşılması, uygulanması ve devam ettirilmesi tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır. Kalitenin sürekliliğinin sağlanması, müşteri talep ve beklentilerinin karşılanması ve koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanmasında tüm çalışanlarımızın önemli bir rolü vardır.

BELGELERİMİZ

Elita Gıda San ve Tic. A.Ş. olarak entegre bir yönetim sistemi içerisinde çalışmalarına devam etmekteyiz. 
Sıvı yağ grubundaki ürünlerimiz için aşağıda listesi sunulmuş olan kalite sertifikalarına sahibiz.

  • ISO 9000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
  • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
  • KOSHER BELGESİ
  • HELAL BELGESİ
  • IQ NET SERTİFİKASI
  • TSE UYGUNLUK BELGELERİ (TS 886, TS 888)
  • TSE ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
  • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin gereklilikleri yerine getirilmekte olup, belge hazırlıkları devam etmektedir.