İnsan Kaynakları Politikası

Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için insan unsurunun belirleyiciliğine inanarak insan kaynakları politikamızı “önce insan” yaklaşımı çerçevesinde oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu çerçevede olmak üzere, insan kaynakları temel politikamız, çalışanlarımızın gelişmelerine fırsat ve katkı sağlayan sistem ve uygulamalarla, onların motivasyonları, iş tatmini ve mutlulukları ile birlikte verimliliğimizi arttırmaktır.

İK Misyonu

Modern İnsan Kaynakları sistemlerini hayata geçirerek, insan kaynağını geliştirmek ve tercih edilen bir firma haline gelmektir.

İK Vizyonumuz

İnsana değer vererek ve en önemli sermayenin çalışanlarımız olduğu varsayımıyla hareket ederek, insan kaynağını geliştirmek, geleceğe hazırlamak ve sonucunda başarılı çalışanlar ile şirket hedeflerine ulaşılmasına en büyük desteği vermektir.

Ana Hedeflerimiz:
• Değişime ve yeniliğe açık,
• Öğrenen ve sürekli kendini geliştirme çabası gösteren,
• Takım ruhu ve “Biz Bilinci” ile hareket ederek çabalarını kişisel performansın yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profili yakalamak, şirket genelinde “Toplam Kalite Yönetimi” ni hayata geçirmek,
• Çalışanlarımızın aidiyet duygularını güçlendirmek için onlara sağlanan gelişim olanakları ile, performansa dayalı ücret ve kariyer fırsatlarını şirket imkanlarına paralel olarak iyileştirmektir.

Değerlerimiz
“Önce İnsan” yaklaşımı çerçevesinde;
• Çalışanların insanlık onurlarına saygı duyar onlara güvenir, takdir eder ve başarıyı paylaşırız. 
• Çalışanların kişisel bilgilerinin gizliliğine önem veririz.
• Çalışanlarımızın sağlık ve güvenlikleri ile çevre sağlığı konusuna önem veririz.